Pollux is de Volleybalvereniging uit Oldenzaal. Onze vereniging kent een zeer grote jeugdafdeling.

 

Het beleid van Pollux is er op gericht om alle spelers aan de recreanten- of NeVoBo competitie deel te laten

nemen.

Om als volleybalvereniging op termijn elk lid op zijn niveau te kunnen laten spelen, besteden wij veel tijd

en aandacht aan de opleiding van de spelers/speelsters.

In het bijzonder geldt dit voor de basisopleiding van de mini’s en jeugdleden tot 18 jaar, die dan ook binnen

Pollux een belangrijke plaats innemen.

 

Daarnaast is er ruimte voor de breedte- en recreatieve sport op diverse niveaus. Wij zijn een vereniging met

ambities. De jeugdopleiding, nog te omschrijven in het jeugdplan, moet een waarborg zijn voor een toekomst

binnen Pollux.

Er wordt altijd naar een evenwicht gezocht tussen volleyballen voor het plezier en het opleiden van jongens

en meisjes tot topspeler.

 

Pollux heeft teams op bijna elk niveau, van mini’s, tot jeugd tot recreanten.