Beachcommissie

De taakverdeling in de commissie is als volgt:

 

Voorzitter                                 Vacant
Secretaris                                 Jurre Bosch
Penningmeester                     George Steenbekke
Wedstrijdsecretaris              
Vacant

 

We zijn op zoek naar 2 vrijwilligers die de vacante functies willen invullen.

Meer info: beach@vvpollux.nl