Contributies

Seizoen 2020 / 2021

De jaarlijkse bijdrage (contributie) aan de vereniging bestaat uit 2 delen:

 

1. Verenigingscontributie
Van de betreffende bijdrage wordt o.a. betaald de zaalhuur (wedstrijden en trainingen), trainersvergoeding,

materialen en overige kosten als zaalwacht, vergaderkosten, verzekeringen, internetsite etc.

De bestuursleden en kaderleden ontvangen geen enkele vergoeding voor de werkzaamheden die zij doen.

Alleen de trainers krijgen een vergoeding.

 

2. Afdracht aan de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo)
De afdracht aan de Nevobo bestaat uit twee delen, te weten lidmaatschap van de Nevobo en het teamgeld.

Dit bedrag wordt door de vereniging geïncasseerd en weer afgedragen aan de Nevobo.

De afdracht aan de Nevobo moet in oktober plaats vinden.
Betreffende bijdragen zijn onderstaand toegelicht en aangegeven wat de hoogte van iedere bijdrage is

alsmede hoe en wanneer deze geïncasseerd wordt.

 

Alle bedragen vloeien voort uit de besluiten welke genomen zijn door de Algemene Ledenvergadering

van Pollux. Uiteindelijk is niet het Bestuur die de bedragen vaststelt maar de leden zelf.

Het bestuur presenteert tijdens de Algemene Leden Vergadering een begroting met alle inkomsten en

uitgaven. Hieruit vloeit de contributie en dergelijke voort. De leden moeten dit goedkeuren !

 

Overzicht contributie

 

Seizoen 2020-2021

aantal

trainingen  
per week
 

contributie

per seizoen  

wordt geincasseerd

in september tm juni

(juli en augustus niet)

kosten Nevobo bijdrage
 (wordt geïncasseerd in september)

  bedrag   

  termijnen  

  bedrag  

termijnen  

Mini’s/CMV

1
2

€ 125,00
€ 200,00

€ 12,50
€ 20,00 

10
10

€ 30,00
€ 30,00

1
1

A-, B- en C-jeugd 

1
2

€ 200,00
€ 300,00

€ 20,00
€ 30,00 

10
10

€ 37,50
€ 37,50

1
1

Senioren

2

€ 300,00

€ 30,00

10

€ 60,00

1

 Vrije tijd

1

 € 150,00

€ 15,00

10

n.v.t.

n.v.t.

 

Kledingbijdrage
De kledingbijdrage is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 september 2018 opnieuw vastgesteld                        De bijdrage voor alle competitie-spelende leden (inclusief de vrije tijd spelers bedraagt € 15,00 per jaar.                         Deze bijdrage wordt in 10 termijnen samen met de contributie in 1 bedrag geïncasseerd.

Minder draadkrachtig, misschien is het jeugdsportfonds iets voor u !!

Het Jeugdsportfonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige niet bureaucratische wijze

kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. 

Motto van het Jeugdsportfonds is: Alle kinderen moeten kunnen sporten. 
Het Jeugdsportfonds wil kinderen door middel van sport een kans geven zich positief te ontwikkelen.

Wij kunnen jaarlijks € 225,00 per kind besteden aan contributie en eventueel sportkleding.

 

Indienen aanvraag
Voor de uitvoering werkt het Jeugdsportfonds samen met Stichting Leergeld Oldenzaal en Sportservice

Overijssel. Alle aanvragen moeten worden ingediend bij Stichting Leergeld Oldenzaal.

Zij beoordeelt of een beroep gedaan kan worden op het Jeugdsportfonds.

Meer informatie over het Jeugdsportfonds en de samenwerking met Stichting Leergeld vindt u in

de Leergeldfolder of op www.leergeld.nl/oldenzaal. Ook kan contact worden opgenomen met Stichting

Leergeld via 06 - 228 309 96.