Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat geeft de wedstrijdwijzigingen door aan de teams.

Alleen om een dringende geldige reden (persoonlijke, familie- of extreme weersomstandigheden) wordt geprobeerd een wedstrijd te verzetten.

Het wedstrijdprogramma van de NEVOBO is meestal vanaf begin september op de website/NeVoBo Competitie App te lezen.

De wedstrijden van alle teams voor het hele seizoen worden hierop aangegeven.

Het wedstrijdsecretariaat zorgt ervoor dat de teams vroegtijdig op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in het wedstrijdprogramma.

De teams dienen ook zelf gedurende het seizoen goed de website/NeVoBo Competitie App in de gaten te houden.

Het verzetten van wedstrijden kan niet alleen naar wedstrijddagen maar eventueel ook naar trainingsavonden.

Je dient dan wel rekening te houden met scheidsrechters, tellers en coaches die wellicht ook zelf trainen.

Het geniet geen voorkeur omdat er dan trainingsuren ingeleverd worden. Een uitzondering op deze regel zijn bekerwedstrijden. Deze móeten op een trainingsavond worden gespeeld.

 

 

Een wedstrijd kan gewijzigd worden wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

  1. Een aanvraag voor wedstrijdwijziging moet minimaal 10 dagen voor de oorspronkelijk vastgestelde speeldatum, voorzien van de goedkeuring van beide verenigingen, zijn ingediend;
  2. Wijzigingen van wedstrijden, waarvan de aanwijzing niet door de thuisspelende vereniging gebeurt, mogen uitsluitend naar een datum die minimaal 10 dagen ligt na de datum, waarop de aanvraag is ontvangen;
  3. Wedstrijden tussen twee teams van dezelfde vereniging moeten uiterlijk op 1 februari van het seizoen, al dan niet na wijziging, zijn vastgesteld.
  4. Wedstrijden, oorspronkelijk vastgesteld in de periode tot 1 maart mogen niet naar 1 maart of later worden gewijzigd;
  5. Wedstrijden, vastgesteld in de periode vanaf 1 maart mogen uitsluitend naar een datum voorafgaand aan de oorspronkelijke datum worden gewijzigd;
  6. De administratiekosten voor een wedstrijdwijziging worden in rekening gebracht bij de vereniging, die het verzoek indient.

 

Wedstrijdwijzigingen kunnen per e-mail worden ingediend bij het kantoor dat verantwoordelijk is voor de planning van de wedstrijd door het wedstrijdsecretariaat.

 

Om een wedstrijdwijziging aan te vragen vul je een formulier in welke je kunt opvragen bij het wedstrijdsecretariaat op e-mailadres wedstrijdsecretariaat@vvpollux.nl